Uchwała 069/XI/12 z dnia 16.06.2012 w sprawie regulaminu Polskiego Biura ECDL w PTI