Uchwała 068/XI/12 z dnia 16.06.2012 w sprawie przetargu na przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego za rok 2011