Uchwała 067/XI/12 z dnia 16.06.2012 w sprawie badania sprawozdania finansowego za rok 2011