Uchwała 066/XI/12 z dnia 16.06.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011