Uchwała 065/XI/12 z dnia 16.06.2012 w sprawie przyjęcia nowych rzeczoznawców