Uchwała 064/XI/12 z dnia 05.05.2012 w sprawie cennika certyfikatu ECDL "Planowanie projektów"