Uchwała 061/XI/12 z dnia 14.04.2012 w sprawie przyjęcia nowych członków