Uchwała 060/XI/12 z dnia 14.04.2012 w sprawie powołania przewodniczacej Komisji ds. Jakości ECDL