Uchwała 059/XI/12 z dnia 14.04.2012 w sprawie odwołania przewodniczacej Komisji ds. Jakości ECDL