Uchwała 058/XI/12 z dnia 14.04.2012 w sprawie regulaminu Izby Rzeczoznawców PTI