Uchwała 057/XI/12 z dnia 25.02.2012 w sprawie zgody na zawarcie umowy z członkiem ZG PTI