Uchwała 054/XI/12 z dnia 25.02.2012 w sprawie budżetu PTI na rok 2012