Uchwała 053/XI/12 z dnia 25.02.2012 w sprawie regulaminu Komisji Jakości