Uchwała 052/XI/12 z dnia 21.01.2012 w sprawie uchylenia uchwały nr 35 z 2005 r.