Uchwała 051/XI/12 z dnia 21.01.2012 w sprawie zmiany cennika akredytacji ECDL