Uchwała 050/XI/12 z dnia 21.01.2012 w sprawie przedstawiciela ZG PTI w Radzie Izby Rzeczoznawców