Uchwała 049/XI/12 z dnia 21.01.2012 w sprawie regulaminu pracy ZG i PZG PTI