Uchwała 048/XI/12 z dnia 21.01.2012 w sprawie powołania Biblioteki Cyfrowej PTI