Uchwała 047/XI/12 z dnia 21.01.2012 w sprawie powołania Komisji ds. Grantów