Uchwała 046/XI/12 z dnia 21.01.2012 w sprawie przyznania grantów