Uchwała 045/XI/12 z dnia 21.01.2012 w sprawie wpisania w straty