Uchwała 044/XI/11 z dnia 17.12.2011 w sprawie Koła Radomskiego