Uchwała 043/XI/11 z dnia 17.12.2011 w sprawie powołania członka Komisji ds. Certyfikacji