Uchwała 040/XI/11 z dnia 17.12.2011 w sprawie ogólnopolskiego koordynatora ECDL