Uchwała 039/XI/11 z dnia 17.12.2011 w sprawie wysokości składek i wpisowego w roku 2012