Uchwała 035/XI/11 z dnia 19.11.2011 w sprawie nowelizacji budżetu PTI