Uchwała 034/XI/11 z dnia 22.10.2011 w sprawie kompleksowej infrastruktury informatycznej PTI