Uchwała 032/XI/11 z dnia 22.10.2011 w sprawie regulaminu Sekcji Przyszłości IT