Uchwała 031/XI/11 z_dnia 22.10.2011 w sprawie delegatów PTI w Radzie Nagrody im. W. Lipskiego