Uchwała 028/XI/11 z dnia 24.09.2011 w sprawie przyjecia nowych członków