Uchwała 027/XI/11 z dnia 24.09.2011 w sprawie utworzenia oddziału podlaskiego PTI