Uchwała 026/XI/11 z dnia 24.09.2011 w sprawie powołania dyrektora generalnego PTI