Uchwała 024/XI/11 z dnia 10.09.2011 w sprawie powołania delegata PTI na Walne Zgromadzenie Fundacji ECDL