Uchwała 022/XI/11 z dnia 27.08.2011 w sprawie przyjęcia nowych członków