Uchwała 021/XI/11 z dnia 27.08.2011 w sprawie powołania dyrektora Izby Rzeczoznawców