Uchwała 018/XI/11 z dnia 09.07.2011 w sprawie konferencji KKIO i SMI