Uchwała 017/XI/11 z dnia 09.07.2011 w sprawie nowelizacji budżetu PTI