Uchwała 016/XI/11 z dnia 09.07.2011 w sprawie regulaminów konkursow na OK ECDL i DIRa