Uchwała 014/XI/11 z dnia 09.07.2011 w sprawie zgody na zawieranie umów z PTI