Uchwała 012/XI/11 z dnia 13.06.2011 w sprawie Komisji ds. Certyfikacji i jej regulaminu