Uchwała 010/XI/11 z dnia 13.06.2011 w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw