Uchwała 008/XI/11 z dnia 13.06.2011 w sprawie odwołania OK ECDL i DIR oraz przeprowadzenia konkursów na te stanowiska