Uchwała 007/XI/11 z dnia 13.06.2011 w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok 2010