Uchwała 006/XI/11 z dnia 13.06.2011 w sprawie wyboru członków prezydium ZG PTI i zakresu ich obowiązków