Uchwała 005/XI/11 z dnia 13.06.2011 w sprawie liczby członków prezydium ZG PTI