Uchwała 004/XI/11 z dnia 13.06.2011 w sprawie zakresu obowiązków i upoważnień wiceprezesów PTI