Uchwała 002/XI/11 z dnia 13.06.2011 w sprawie liczby wiceprezesów PTI