UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTI nr 118/X/09 Z dnia 5 grudnia 2009 r. o powołaniu na czas określony kol. Małgorzaty Kalinowskiej-Iszkowskiej na stanowisko SG