Sprawozdanie z działalności ZG PTI w roku 2010 - załącznik do uchwały 179/X/11