Rola i zadania rzecznika prasowego - załącznik nr 2 do uchwały 070/XI/12